Příspěvky na dentální hygienu v roce 2024

Příspěvky na dentální hygienu v roce 2024
05 Bře 2024

Příspěvky na dentální hygienu v roce 2024

Jako každý rok, přispívají některé zdravotní pojišťovny na ošetření dentální hygieny. Níže jsme si pro vás připravili kompletní přehled.

Všeobecná zdravotní pojišťovna 111

Příspěvek pro všechny pojištěnce od 1 roku

Děti i dospělí mají nárok na čerpání příspěvku ve výši 1 000 korun. O příspěvek lze požádat pomocí formuláře v aplikaci Moje VZP. Příspěvek je podmíněn preventivní prohlídkou u praktického lékaře pro dospělé nebo praktického lékaře pro děti a dorost, nikoliv preventivní prohlídkou ani pravidelnou prohlídkou u stomatologa.

 

Příspěvek pro dárce krve

Dárci krve  mají nárok na čerpání příspěvku ve výši 1 000 korun. O příspěvek lze požádat pomocí formuláře v aplikaci Moje VZP nebo osobně na pobočce pojišťovny. Podmínkou je absolvování minimálně dvou odběrů.

 

Čerpání příspěvku lze rozložit do maximálně dvou žádostí za rok. Čerpat příspěvek můžete až do 31.12.2024.

 

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211

Příspěvek pro děti do 19 let

Děti do 19 let mají nárok na čerpání příspěvku ve výši až 1 500 korun na nácvik správné techniky čištění. O příspěvek lze požádat jednorázově nebo vícekrát za rok osobně na pobočce pojišťovny nebo prostřednictvím E-komunikace. Podmínkou je, že doklad za ošetření nesmí být starší 3 měsíců.

 

Příspěvek pro dospělé

Dospělí mají nárok na čerpání příspěvku ve výši 500 korun na nácvik správné techniky čištění. O příspěvek lze požádat osobně na pobočce pojišťovny nebo prostřednictvím E-komunikace. Podmínkou je absolvování preventivní prohlídky u praktického lékaře, a to v době od 1.1.2022 do podání žádosti o příspěvek. Zároveň nesmí být doklad  za ošetření starší 3 měsíců.

 

Příspěvek pro těhotné a maminky po porodu

Těhotné ženy a maminky po porodu mají nárok na čerpání příspěvku ve výši až 3 000 korun na nácvik správné techniky čištění. O příspěvek lze požádat osobně na pobočce pojišťovny nebo prostřednictvím E-komunikace. Podmínkou je, že doklad za ošetření nesmí být starší 3 měsíců.

 

Příspěvek pro dárce krve

Dárci krve mají nárok na čerpání příspěvku ve výši až 2 000 korun na nácvik správné techniky čištění. O příspěvek lze požádat osobně na pobočce pojišťovny nebo prostřednictvím E-komunikace. Podmínkou je, že doklad za ošetření nesmí být starší 3 měsíců.

 

Příspěvek pro dárce kostní dřeně

Dárci kostní dřeně mají nárok na čerpání příspěvku ve výši až 4 000 korun na nácvik správné techniky čištění. O příspěvek lze požádat osobně na pobočce pojišťovny nebo prostřednictvím E-komunikace. Podmínkou je, že doklad za ošetření nesmí být starší 3 měsíců.

 

Příspěvek pro orgánů

Dárci orgánů mají nárok na čerpání příspěvku ve výši až 7 000 korun na nácvik správné techniky čištění. O příspěvek lze požádat osobně na pobočce pojišťovny nebo prostřednictvím E-komunikace. Podmínkou je, že doklad za ošetření nesmí být starší 3 měsíců.

 

Dárci nemusí v tomto programu dokládat absolvování preventivní prohlídky u praktického lékaře.

Čerpat příspěvek můžou všichni pojištěnci až do 31.12.2024.

 

Oborová zdravotní pojišťovna 207

Příspěvek pro všechny

Všichni pojištěnci mohou žádat o příspěvek na dentální hygienu do výše 50 % účtenky, maximálně 1 000 korun. O příspěvek lze požádat osobně na pobočce pojišťovny nebo prostřednictvím aplikace VITAKARTA. Podmínkou je, že doklad za ošetření nesmí být starší 3 měsíců. Proplacení účtenky je podmíněné vykázanou stomatologickou péčí (preventivní prohlídka či jiný stomatologický zákrok) v období od 1. 1. 2023.

Příspěvek můžete čerpat až do 30.11.2024.

 

Průmyslová zdravotní pojišťovna 205

Příspěvek pro všechny

Všichni pojištěnci mohou žádat o příspěvek na dentální hygienu do výše 500 korun. Podmínkou je registrace a čerpání bodů z BONUS PLUS KLUBU. O příspěvek lze požádat jednou ročně osobně na pobočce pojišťovny nebo prostřednictvím aplikace “Zdraví v mobilu”. Podmínkou je, že doklad o zaplacení nesmí být starší 3 měsíců. Čerpat příspěvek můžete až do 31.12.2024.

 

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 209

Příspěvek pro děti do 18 let

Děti do 18 let mají nárok na čerpání příspěvku ve výši 700 korun. O příspěvek lze požádat elektronicky, a to e-mailem.

 

Příspěvek pro dospělé

Dospělí mají nárok na čerpání příspěvku ve výši 400 korun. O příspěvek lze požádat elektronicky, a to e-mailem.

 

Příspěvek pro těhotné ženy

Těhotné ženy mají nárok na čerpání příspěvku ve výši 500 korun. O příspěvek lze požádat elektronicky, a to e-mailem.

 

Příspěvek pro dárce krve a kostní dřeně

Dárci krve mají nárok na čerpání příspěvku ve výši 1 000 korun. O příspěvek lze požádat elektronicky, a to e-mailem.

 

Podmínkou je, že doklady za ošetření nesmí být starší 3 měsíců. Žádat o příspěvek můžete až do 29.11.2024.

 

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna 213

Příspěvek pro děti do 18 let

Děti do 18 let mají nárok na čerpání příspěvku ve výši 1 000 korun. O příspěvek lze požádat jednou ročně osobně na pobočce pojišťovny nebo prostřednictvím aplikace my213.

 

Příspěvek pro dospělé

Dospělí mají nárok na čerpání příspěvku ve výši 700 korun. O příspěvek lze požádat jednou ročně osobně na pobočce pojišťovny nebo prostřednictvím aplikace my213.

 

Příspěvek pro dárce krve

Dárci krve mají nárok na čerpání příspěvku ve výši až 3 000 korun. O příspěvek lze požádat jednou ročně osobně na pobočce pojišťovny nebo prostřednictvím aplikace my213.

 

O příspěvek lze žádat do 15.12.2024

 

Vojenská zdravotní pojišťovna 201

Příspěvek pro všechny

Všichni pojištěnci mohou žádat o příspěvek na dentální hygienu do výše 500 korun. O příspěvek lze požádat jednou ročně osobně na pobočce pojišťovny nebo prostřednictvím aplikace Zdraví na klik. 

 

Příspěvek pro dárce krve, kostní dřeně

Všichni pojištěnci mohou žádat o příspěvek na dentální hygienu do výše 5 000 korun. O příspěvek lze požádat jednou ročně osobně na pobočce pojišťovny nebo prostřednictvím aplikace Zdraví na klik.

 

Příspěvek pro vojáky, veterány či jejich příbuzné

Všichni pojištěnci mohou žádat o příspěvek na dentální hygienu do výše 700 korun. O příspěvek lze požádat jednou ročně osobně na pobočce pojišťovny nebo prostřednictvím aplikace Zdraví na klik. 

 

Více informací naleznete na oficiálních stránkách asociace dentálních hygienistek: https://www.asociacedh.cz/post/p%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvky-zdravotn%C3%ADch-poji%C5%A1%C5%A5oven-2024 

 

Magdalena Kubová, DiS.

Vaše dentální hygienistka